De WPSA-World is opgericht in 1912 en heeft afdelingen (branches) in 75 landen met in totaal ruim 7000 leden.

De WPSA-Nederland is 9 december 1949 opgericht. Begin 2019 telde de Nederlandse Afdeling 205 leden en 22 sponsors (affiliate leden)

De WPSA tracht haar doel te bereiken door: 

  • Het uitgeven van het WPSA-Journal met wetenschappelijke artikelen. Het Journal verschijnt vier keer per jaar en wordt aan alle leden van de WPSA toegezonden of kan door de leden on-line worden bekeken.
  • Stimuleren van de organisatie en deelname aan wereldcongressen, regionale congressen, symposia en studiebijeenkomsten. De congressen vinden elke vier jaar plaats, afwisselend een wereldcongres en een Europees congres
  • Samenwerking met andere (internationale) organisaties.